fbpx

พัฒนาการผลิตเมล็ดกาแฟไทย พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อสนับสนุนชุมชนปลูกกาแฟ

โปรเจ็คกาแฟไทยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) และ เดอะคลาวด์ (readthecloud.co) เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตกาแฟไทยไปสู่ระดับสากล นอกจากจะพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว ยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปในตัวอีกด้วย

สาวกกาแฟจะทราบดีว่า เมล็ดกาแฟไทยนั้นมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่แพ้ชาติใด ทั้งนี้นาย วัลลภ ปัสนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย ได้กล่าวว่า ทิศทางของ ‘กาแฟพิเศษ’ กลายเป็นเทรนด์ที่สังคมโลกให้ความสนใจเป็นอย่างสูง และโอกาสนี้จะสร้างให้ธุรกิจกาแฟไทยได้เติบโตและก้าวหน้าไปอีก ถึงแม้ว่า เศรษฐกิจทั้วโลกจะได้รับผลกระทบวิกฤติ โควิด-19 รวมถึงในประเทศไทยก็ตาม

แม้วิกฤต โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ยอดการส่งออก ตลาดกาแฟของประเทศไทยกลับเติบโตมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตเมล็ดกาแฟไม่แพ้ชาติใดในโลก สิ่งนี้ได้ให้โอกาสชาวสวนกาแฟโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศไทย มีรายได้จากยอดขายเมล็ดกาแฟที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างการผลิตและยอดการส่งออกเมล็ดกาแฟจากหลายประเทศกลับลดลง

“กาแฟเปรียบเสมือนพระเอกขี่ม้าขาวในยุคนี้ไม่ว่าจะมองในมุมไหน ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลประโยชน์ต่อผืนป่าและที่สำคัญช่วยเรื่องเศรษฐกิจในตอนนี้มาก ฉะนั้นคนที่ปลูกกาแฟต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงรักษาคุณภาพ พัฒนาสายพันธุ์กาแฟที่เป็นที่นิยมให้มากขึ้นเพราะการที่จะทำให้กาแฟไทยไปไกลกว่าที่เป็นอยู่นั้น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การลงเมล็ด เพาะต้นกล้า และดูแลต้นกาแฟอย่างพิถีพิถัน นั่นคือต้องรู้จักเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น เรียนรู้การทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ผมเชื่อว่าอนาคตอันใกล้นี้กาแฟไทย จะเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศและคุณค่าแก่สังคมไทยได้อย่างแน่นอน”

เศรษฐกิจกาแฟนั้นมีความต้องการจากทั่วโลกในทุกๆปี ทำให้ธุรกิจการผลิตกาแฟ ของชุมชนชาวบ้านในถิ่นที่ปลูกกาแฟกลับดีขึ้นไปตามๆกัน และยังพัฒนาให้ถิ่นเหล่านั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปในตัวอีกด้วย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยไร่กาแฟของชาวบ้านในหลายพื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สิ่งนี้จะส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนไปพร้อมๆกัน

แหล่งปลูกกาแฟที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบมีดังนี้ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, หมู่บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ตำบลป่าเมี่ยง และที่ดอยช้าง

ทางสมาคมกาแฟพิเศษไทย ได้ร่วมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่ที่ปลูกกาแฟทางภาคเหนือ เน้นให้ความช่วยเหลือต่อกระบวนการการผลิตอย่างครบวงจร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ชาวบ้านเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตเมล็ดกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกับชุมชนผลิตกาแฟท้องถิ่นภาคเหนือได้ที่เพจของเรา