fbpx
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส กับธุรกิจกาแฟไทย

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส กับธุรกิจกาแฟไทย

พัฒนาการผลิตเมล็ดกาแฟไทย พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อสนับสนุนชุมชนปลูกกาแฟ โปรเจ็คกาแฟไทยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) และ เดอะคลาวด์ (readthecloud.co) เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตกาแฟไทยไปสู่ระดับสากล นอกจากจะพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว...